Velkommen til Ressurs & Miljø AS!

Vi hjelper med valg av riktig solenergiløsning både for varme og elektrisitet

Ressurs & Miljø skal hjelpe deg å utnytte vann og energiressurser med minimale miljøpåvirkninger!

Kontakt oss idag for mer informasjon om hvilke tjenester vi tilbyr!

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring. Som kunde av oss skal du være fornøyd med de tjenestene som leveres og oppleve en høy grad av service

Tjenester

SOLENERGI

Våre konsulenter har lang erfaring og vi tilbyr våre tjenester i alle prosjektfasene fram til ferdig anlegg, og følger gjerne anleggets produksjon de neste årene. 

Sola utnyttes i dag både til varme og strøm og de siste årenes teknologiutvikling og utvalg av designløsninger har vært enorm. Dette gir nye muligheter til utnyttelse av ressursen i kombinasjon med andre ønsker og behov som fasadebekledning og kombinert el og varme/kjøle-produksjon. 

Les mer ...

Solceller til Bagomoyo i Tanzania

Det er et enormt behov for energi i Afrika. Energi til å skape arbeidsplasser men også for å gi barn og unge opplæring slik at de kan få seg en jobb i fremtiden. Vi jobber for å tilrettelegge for bruk av mer fornybar energi, og solenergi kan være løsningen mange steder.  Sammen med kollegaer, venner og samarbeidspartnere har vi levert et et solcelleanlegg som gave til et barnehjem i Tanzania. Ressurs & Miljø bisto med innkjøp og installeringen, og har samlet inn til prosjektet.

Grunnet Covid- 19 ble monteringen forsinket men i november 2020 var anlegget ferdig montert og i drift og produserte strøm til barnehjemmet. 

Det er montert nesten 5 kW og modulene er fra Bisol i Slovenia. 

Se mer bilder på  Facebook.

Fjernvarme

 • - Ressursbruk, varmebehov og  energianalyse
 • - Teknisk gjennomgang
 • - Tiltak og prioriteringsliste

Ressursutnyttelse

 • - Integrert vannforvaltning og  bruk 
 • - Avfall
 • - Solenergi for varme og  elektrisitet
 • - Bioenergi
 • - Vannkraft

Energiforvaltning

 • - Godkjent enøkkonsulent
 • - Energiledelse ISO 50001
 • - Analyser, utarbeiding av energiplaner og energiutredninger
 • - Energigjenvinning og energieffektivisering
 • - Energimerking av bygg
 • - Utarbeide verktøy for å gjennomføre miljøtiltaksanalyser

Les mer ...

Miljø og klima

 • - Miljøpåvirkning ved ressursutnyttelse og  energibruk
 • - Miljøfyrtårnkonsulent
 • - Klima og miljøutfordringer
 • - Utarbeide verktøy for klimatiltaksanalyser (eks transport)

Veileder Solcelleanlegg i næringsbygg/borettslag og sameier

Veileder solcelleanlegg i næringsbygg
Veileder solcelleanlegg i næringsbygg

Veileder solcelleanlegg i næringsbygg

Veileder solcelleanlegg i borettslag og boligsameier
Veileder solcelleanlegg i borettslag og boligsameier

Veileder solcelleanlegg i borettslag og boligsameier

Om oss

Om oss (mal)

Ressurs & Miljø ble etablert i januar 2010 av erfarne bransjespesialister med lang erfaring innen vann, energi og miljø. Våre rådgivere er i besittelse av en bred og tverrfaglig kompetanse som gjør oss i stand til å se helhetlige løsninger.

Ressurs & Miljø har oppdrag innen vann-, energi- og miljørådgivning både i Norge og EU. Vi jobber som rådgivere og dialogpartnere for industribedrifter, annen næring (kafeer, restauranter), boligmarkedet (borettslag, eneboliger) og kommuner. I tillegg jobber vi med undervisning og opplæring, og utarbeidelse av kursmateriell og informasjonsmateriell innen vann, energi og miljø.

Vi har bred fagkunnskap innen fornybar energi, med hovedfokus på solenergi (solceller, solfangere), bioenergi og vannkraft.

Ressurs & Miljø tar ansvar for å fremme, respektere og hindre brudd på menneskerettigheter. Vi forplikter oss som deltagere i FNs Globale Compact og tar miljøansvar.  Årlig miljørapport er tilgjengelig på forespørsel.

International Solar Energy Society
International Solar Energy Society

International Solar Energy Society

Norsk Solenergiforening
Norsk Solenergiforening

Norsk Solenergiforening

Sol Energi Klyngen
Sol Energi Klyngen

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet. Klyngen bygger på nettverket som ble etablert i 2013.

Sol Energi Klyngen

Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet. Klyngen bygger på nettverket som ble etablert i 2013.

UN Global Compact
UN Global Compact

UN Global Compact

Kontakt oss

952 51 470
Ekebergveien 243, 1166 OSLO
Orgnr 995 121 034